قاب يونوليتي مخصوص سيني هاي پلاستيكي نشا

1397/02/11 - 16:10 تعداد بازدید:2082
قاب يونوليتي مخصوص سيني هاي پلاستيكي نشا

 معرفي محصول جديد و منحصربفرد شركت پوشش كالا بهار،

 
هميشه  دغدغه توليد كنندگان حرفه اي نشاء گلخانه اي ، در استفاده از سيني هاي نشاء،كم كردن هزينه هاي اوليه توليد بوده است در اين راستا كارشناسان فني شركت براي تسهيل در استفاده از سيني هاي طلق پلاستيكي و ارزان قيمت (نسبت به موارد مشابه) اقدام به طراحي  و توليد قاب و زير انداز مخصوص اينگونه طلق هاي پر مصرف نمودند كه ميتوان استفاده چند منظوره براي انواع طلق (سيني سبك و ارزان ) پلاستيكي از انها برد  . اين قاب يونوليتي علاوه بر زير انداز بودن براي چندين نمونه طلق ، هزينه هاي سكوبندي در گلخانه را كاهش ميدهد و مشكل سيني پلاستيكي سبك و  بدون حاشيه را ، در عبور از دستگاه بذر كار (سيدر) رفع نموده و بعد از كشت ، سهولت جابجايي در گلخانه و عدم تغيير اندازه عمق كشت را ميسر ميسازد.
همانطور كه در تصوير مشاهده ميشود در كف اين قاب طراحي منحصر بفرد ، مناسب و متغير براي چند نوع سيني متفاوت و زهكشي انها صورت گرفته است ..
اين طرح كه نمونه خارجي ندارد و توسط مهندسين خبره كشورمان ابداع گرديده براي مطالعه و استفاده فراملي به موسسات تحقيقاتي كشاورزي بين الملل معرفي گرديده است ...