انواع سبد میوه

انواع سبد میوه

ابعاد سبد میوه کوچک

270 * 170 * 65 mm

 

ابعاد سبد میوه بزرگ

415 * 215 * 120 mm